صفحه اصلی

گروه‌بندی آموزش دروس معماری

دوره‌های آموزشی

شیما واحدپرست

Founder & Content Manager

ویروس کرونا توانایی‌های بشر را به گونه‌ای جدی محک می‌زند. از این تجربه نادر چه می آموزیم؟ تاثیر و ماندگاری آن در رویه‌های علمی و عملی معماری کدام است؟ سمینارک تلاش ما برای ارائه پاسخی شایسته در خصوص شیوه های نوین و موثر آموزش غیر حضوری است.  

دوره آموزشی
ویدئو
ساعت آموزشی
دانشجو

نظرات همکاران

تیم مــــا

Shima Vahedparast

Founder & Content Manager

شیما واحدپرست

بنیانگذار و مدیر محتوا

شبکه‌های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

سمینارک در تمام شبکه های اجتماعی شناخته شده حضور دارد. برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ما در فضای مجازی ما را دنبال کنید.

});