صفحه اصلی

جعبه ابزار

دوره‌های غیر‌حضوری

دانستن این نکته که حجم اطلاعاتی که امروزه تنها طی دو روز توسط انسان تولید می‌شود، برابر با کل اطلاعاتی است که تا سال 2003 خلق شده است، چیزی معادل 5 اگزابایت، نشان‌دهنده وقوع یک سونامی اطلاعاتی در دنیای امروز است. در این شرایط سواد اطلاعاتی شرط لازم برای تشخیص اطلاعات صحیح، دقیق، مرتبط و به‌روز از انواع بی‌کیفیت آن است. پلتفرم آموزشی سمینارک با هدف متحول کردن و توسعه فضای آموزش، یک معماری آموزشی جدید است که شما را با کمترین هزینه و زحمت به دانش روز و با کیفیت متصل می‌نماید.

});