درس 1 از 0
در حال پیشرفت

کارخانه ریسندگی رحیم‌زاده

seminarc 3 فروردین 1402

این قسمت به سراغ کارخانه رحیم‌زاده در خیابان شاپور قدیم میرویم و پای صحبت‌های نوه‌ی حاج‌عبدالرسول موسس کارخانه ریسندگی رحیم‌زاده می‌نشینیم.

مصاحبه با: محمد رحیم‌زاده

گوینده: آذین پیشوا

تدوین‌: حامد امیری

پاسخ

});