درس 1 از 0
در حال پیشرفت

نظری به آمادگاه، گذری از فردوسی

seminarc 25 مرداد 1401
در حال بارگذاری پخش کننده...

این قسمت در خیابان آمادگاه اصفهان، لابه‌لای کتابفروشی‌‌ها قدم میزنیم.سپس به خیابان فردوسی میریم و کمی از خاطرات این خیابان میشنویم.

متن و خوانش: آذین پیشوا

طراحی کاور: بهروز باجغلی

موسیقی و تدوین: حامد امیری

با سپاس از توضیحات: مهندس احمد مزین و جناب آقای سیامکی

پاسخ

});