درس 1 از 0
در حال پیشرفت

نظری به آمادگاه، گذری از فردوسی

seminarc 2 فروردین 1402

این قسمت در خیابان آمادگاه اصفهان، لابه‌لای کتابفروشی‌‌ها قدم میزنیم.سپس به خیابان فردوسی میریم و کمی از خاطرات این خیابان میشنویم.

متن و خوانش: آذین پیشوا

طراحی کاور: بهروز باجغلی

موسیقی و تدوین: حامد امیری

با سپاس از توضیحات: مهندس احمد مزین و جناب آقای سیامکی

پاسخ

});