درس 1 از 0
در حال پیشرفت

سینما همایون

seminarc 12 فروردین 1402

در این قسمت رفتم سراغ چهارباغ عباسی و یک تجربه‌ی متفاوت از کشف شهر…

متن و خوانش: آذین پیشوا
تنظیم پادکست و انتخاب موسیقی: عباس مهرانی

پاسخ

});