درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 07:شنوایی(روانشناسی معماری)

seminarc 14 خرداد 1402

یکی دیگر از حواس مهم انسان شنوایی است، شنوایی در کنار بینایی ابزار مهم ما برای کسب اطلاعات درباره محیط است. به علاوه، کیفیت و کمیت صدا در محیط یکی از عواملی است که بر کیفیت فضا تاثیر بسزایی دارد. اما ما چگونه میشنویم؟

پاسخ

});