درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 07:شنوایی(روانشناسی معماری)

seminarc 15 مهر 1401
در حال بارگذاری پخش کننده...

یکی دیگر از حواس مهم انسان شنوایی است، شنوایی در کنار بینایی ابزار مهم ما برای کسب اطلاعات درباره محیط است. به علاوه، کیفیت و کمیت صدا در محیط یکی از عواملی است که بر کیفیت فضا تاثیر بسزایی دارد. اما ما چگونه میشنویم؟

پاسخ

});