درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 06:بینایی(روانشناسی معماری)

seminarc 15 خرداد 1402

حس بینایی توانایی تشخیص و فهم بصری پدیده های محیط است. بینایی یکی از حس هایی است که از طریق آن می‌توانیم به اطلاعاتی دست یابیم که با ما فاصله دارند و غالبا برای ما اهمیت حیاتی دارند. از میان حواس، حس بینایی بیشترین ارتباط ما با محیط را به عهده دارد.اما ما چگونه می بینیم؟

پاسخ

});