درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 04:ارتباط انسان و محیط

seminarc 14 بهمن 1401

انسان همیشه تلاش میکند تا با محیط ارتباط برقرار کند و در برابر اتفاقات پیرامونی خود عکس العملی نشان دهد. متخصص های امروزی سعی دارند علاوه بر شناخت و بررسی انسان ها به بررسی محیط و فعالیت آن ها نیز بپردازند اما بیش از آنکه انسان ها و محیط در طراحی معماری و فضاهای معماری تاثیرگذار باشند ارتباط میان این دو و نحوه برقراری این ارتباط است. عدم شناخت درست و واقع بینانه‌ي ارتباط بين آدم و محیط طراحی خوبی را رقم نخواهد زد

پاسخ

});