کارخانه ریسندگی رحیم‌زاده

در حال بارگذاری پخش کننده… این قسمت به سراغ کارخانه رحیم‌زاده در خیابان شاپور قدیم میرویم و پای صحبت‌های نوه‌ی حاج‌عبدالرسول موسس کارخانه ریسندگی رحیم‌زاده…

نظری به آمادگاه، گذری از فردوسی

در حال بارگذاری پخش کننده… این قسمت در خیابان آمادگاه اصفهان، لابه‌لای کتابفروشی‌‌ها قدم میزنیم.سپس به خیابان فردوسی میریم و کمی از خاطرات این خیابان…

سینما همایون

در حال بارگذاری پخش کننده… در این قسمت رفتم سراغ چهارباغ عباسی و یک تجربه‌ی متفاوت از کشف شهر… متن و خوانش: آذین پیشوا تنظیم…

});