دوره‌ها

 • 6 درس‌ها

  پرسپکتیو به روش کلاسیک

  بخش عملی در ترسیمات معماری درگیر هندسة ترسیمی و خلاقیت در استفاده از روشهای کمکی میشود. اینکه چگونه در مرحله ترسیم روی کاغذ از اصول تئوری استفاده میشود بسیار چالش‌برانگیزتر از قسمت تئوری است. در این بخش ویدیوهایی ارائه میگردد که بخشی از آنها انیمیشن و بخشی فیلمبرداری ادیت شده از مراحل عملی ترسیم است.

  تاباندن با پرتوهای همگرا (پرتوهای فرضی) در معماری بیشتر از تاباندن با پرتوهای موازی کاربرد دارد چرا که شباهت بیشتری به سامانه دیدن چشم انسان دارد. این نوع از تاباندن که پرسپکتیو نام دارد قلق های خاص خود را دارد.

  برای تصویرسازی روی کاغذ که بتواند از سامانه‌های تاباندن‌های یاد شده بهره گیرد، باید ساختار تئوریک آن تحلیل شده تا از آن روشی قابل اجرا بیرون کشیده شود که با استفاده از نما، پلان، برش یک حجم، پرسپکتیو آن ترسیم شود.

  این روش، دهه ها پیشتر استخراج و وارد دروس آکادمیک شده است و در بسیاری از ژورنالها و کتابها یافت میشوند. اینجا ابتدا آن روش (تحت عنوان روش کلاسیک) ارائه میشود که البته با روشهای شخصی سازی شده نیز ترکیب شده است. در ادامه، روشهای شخصی‌سازی شده تری نیز ارائه خواهد شد که بر بنیاد هندسه ترسیمی تولید شده است.

  بسته به روحیات هنرجویان، برخی جویای دلیل و چرایی روشها میشوند و سپس آنها را فرامیگیرند و عده‌ای هم با قبول روشهای پیشنهادی، آنهارا فرا گرفته و از آنها در نیازهای مرتبط با طراحی استفاده میکنند. در این روشها، تصویرسازیها و فیلمبرداریها سعی شده استدلالها به قدر کفایت ارائه شوند که قابل درک و کنکاش باشند.

 • 8 درس‌ها

  پرسپکتیو دو نقطه

  پرسپکتیو دو‌نقطه‌ای از دیدگاه دشواری در ترسیم، بین پرسپکتیوهای یک نقطه‌ای و سه‌نقطه‌ای قرار میگرید و قوانین هندسی که بر یکنقطه‌ای چیره بود، اینجا و در سه‌نقطه‌ای نیز کارایی خواهد داشت. اینکه در این پرسپکتیودو گروه از خطوط اصلی به گریزهای اصلی میروند، اشیا در دو بعد حس عمق فضایی به خود میگیرند. بهتر است در پرسپکتیو دونقطه‌ای یکی از گریزها نزدیک به ترسیم و دیگری از آن دور باشد و همین موجب میشود در بسیاری موارد به میز بزرگتری نیاز داشته باشیم و تلاش کنیم ابزاری خلق کنیم که در ترسیم خطوطی که از گریز دورتر میگذرد ما را یاری کند تا به ازای ترسیم هر خط انرژی کمتری صرف شود. در قیاس با قوانین و عناصر هندسی که در کتاب هندسه یک دانش‌آموز در برای یک سال تحصیلی هست، قوانین پرسپکتیو به مراتب کمتر است و با تمرین میتوان به بسیاری از آنها مسلط شد.

 • 2 درس‌ها

  پرسپکتیو یک نقطه

  یکی از دشواریهای ناگزیر در رسم پرسپکتیو، به گریز بردن خطوط میباشد و از اینرو هرچه تعداد گریزها در یک پرسپکتیو کمتر باشد، سختی ترسیم آن کمتر خواهد بود. پرسپکتیو یک نقطه‌ای از آنجا که یک گریز (گریز اصلی) دارد و همچنین از آنجا که یک‌ سری از وجوه عمودی ازموضوع با پرده تصویر موازیند، مزایای ویژه ای ایجاد میکند تا طراحان به کاربرد آن راغبتر باشند. از مزایای دیگر پرسپکتیو یک‌نقطه آن است که برخلاف پرسپکتیوهای دو نقطه و سه نقطه که حداقل یک گریز در خارج از محدوده پرسپکتیو مستقر است، تنها گریز در آن درون محدوده ترسیم قرار دارد. همچنین وجوهی از موضوع که با پرده تصویر موازیند،‌مانند یک نما تصویر میشوند وهر یک دارای مقیاسی میباشند و این مقیاس ممکن است مقدار رندی نباشد ولی با این حال اینکه یک مقیاس بر سرتاسر هریک از وجوه یاد شده حاکم است آسانی در برآوردهای هندسی را بهمراه خواهد داشت. همچنین سایر خطوط با خطکش ریلی یا خطکش تی و گونیا ترسیم میشوند که به سرعت و دقت ترسیم می افزاید. مزیت دیگر این نوع از پرسپکتیو آن است که میتوان یک برش را به برش-پرسپکتیو تبدیل کرد و بعد سوم را در آن به نمایش گذاشت. همین کار را در مورد پلان هم میتوان انجام داد. براین اساس قرار است تا روشهای پیشنهادی برای ترسیم درست و سازگار با قوانین هندسی را درمورد پرسپکتیو یکنقطه‌ای نمایش دهیم.
 • 3 درس‌ها

  سایه و نیم سایه در پرسپکتیو

  بهترین دستاویز برای ایجاد تنالیته در راندوی معماری پرسپکتیوها، بهره‌گیری از سایه‌ها و نیم‌سایه‌ها می‌باشد. اگر shadow را سایه و shade را نیم‌سایه ترجمه کنیم، این دوره به ترسیم سایه‌ها و معین کردن نیم‌سایه‌های احجام ساده با استفاده از قوانین هندسه ترسیمی اختصاص دارد.  فرانسیس دی کی چینگ در کتاب ارزشمند خود  ARCHITECTURAL GRAPHICS به موضوع یاد شده به تفصیل می‌پردازد بدون آنکه از رنگ در این کتاب سخنی به میان آید و از این‌رو می‌توان به اهمیت آن در گرافیک معماری پی‌برد. ترسیم سایه بدلیل متکی بودن به قوانین هندسی در بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرد و بیشتر دانشجویان بعد از سپری کردن واحدهای مرتبط با هندسه ترسیمی که در آن ترسیم سایه و نیم‌سایه‌ها نیز جای دارد، کمتر آن‌را ادامه می‌دهند و یا از آن بهره می‌گیرند حال آن‌که ترسیم روی کاغذ و اشراف به هندسه ترسیمی، زیرساخت مهم تجسم فضایی برای معماران می‌باشد و همواره به اهتمام در آن توصیه می‌شوند.
 • 3 درس‌ها

  شناخت ابزار ترسیم

  در فرایند خلق طرح معماری، آنجا که اسکیسهای شلخته ولی زاینده، باید به ترسیمی فنی منتج شوند، اهمیت هندسه ترسیمی و ابزار ترسیم آشکار میشوند.

  برای معادل سازی کالبد بر روی کاغذ، ناچار از فراگیری فنون مرتبط با آن هستیم. اشراف بر هندسه‌ای که در حوزه آموزش و حرفه معماری رایج است، به خبرگی در کار با نرم افزار معماری کمک فراوانی خواهد کرد و این اشراف از رهگذر تمرین و آموزش روی کاغذ بدست میآید. از طرفی حتی بدون در نظرگرفتن سودمندیهای آن در ارتباط با نرم‌افزار، ترسیم بر روی کاغذ، زایندگی و کیفیت متمایز خود را دارد.

  علاوه بر کاغذ که از محصولات و نیازهای تمدن بشری است، انواع قلم، پرگارها، خطکشها، ... نیز از نیازهای مهم بویژه در حوزه معماری میباشند. هنرجویان با بسیاری از ابزار مربوط آشنایی دارند. ولی خطکش ریلی (Parallel Ruler) ابزار بسیار کارامدی است که در این مجال به ویژگی، روش (پیشنهادی) ساخت و نصب آن خواهیم پرداخت.

  نیاز به دسترسی به شبکه عمود برهم روی کاغذ، دلیل ضرورت تهیه و بکارگیری آنرا توجیه میکند. این شبکه که شامل دو گروه از خطوط میشود (خطهای هر گروه با یکدیگر موازیند)، در طراحی بسیار ضروری میباشد و با استفاده از خطکش ریلی و گونیا میتوان چنین نیلزی را پاسخ داد.

  فرانسیس دی کی چینگ در کتاب گرافیک معمارانه (ARCHITECTURAL GRAPHICS) خطکش ریلی را با خطکش تی مقایسه میکند. وی خطکش ریلی را ابزاری با دقت بالا، سرعت بالا یاد میکند که حمل و نقل و نصب آن دشوار میباشد و در مقابل خطکش تی را ابزاری با سرعت و دقت پایین میداند که حمل و نقل آن آسان است.

 • 2 درس‌ها

  معرفی انواع روش های ترسیم

  بسیاری از روشها و علوم کاربردی، از دو بخش تشکیل میشوند. یکی بخش تئوری و دیگری بخش عملی. اینجا قرار است که به بخش تئوریک فرایند معادل‌سازی تصویری احجام فیزیکی بر روی کاغذ بپردازیم که در آن ردپای کارکرد چشم و عناصرش بوضوح دیده میشود. عناصری چون عدسی، نور، شبکیه و اشیاع.

  این بخش، معرفی کلی خواهد بود که ساختار و چگونگی پدید آمدن یک تصویر که معادلی از یک شیٔ میباشد را نشان میدهد و از اینرو در بخشهای عملی خواهیم توانست که با تکیه بر فهم این ساختار عناصر جزیی تر و یا کمکی را معین کنیم.

  اگر قرار باشد که این معادل سازیها را بر اساس وضعیت پرتوهای نور نسبت به یکدیگر تقسیم بندی کنیم، آنها شامل دو گروه خواهند بود: یکی سامانه‌ای که در آن پرتوهای نور یکدیگر را در یک نقطه ملاقات میکنند و دیگری سامانه‌ای که در آن پرتوها با یکدیگر وموازی هستند.

  در هر کدام از این دو سامانه نیز تقسیم بندیهایی بر اساس وضعیت شیٔ به پرده تصویر و پرتوها نسبت به پرده تصویر خواهیم داشت که بمرور در دروس بعدی توضیح داده خواهند شد.
});