دوره‌ها

 • 2 درس‌ها

  آموزش ترسیم تحلیل سایت

  در روند طراحی، تحلیل سایت موجود و شناخت عناصراقلیمی و فیزیکی موجود در سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه هر یک از این عوامل بر فرم و جانمایی های عملکرد های مورد نیاز تاثیر به سازایی دارد. لذا لازم است قبل از ورود به طراحی دید کامل و جامعی نسبت به این عوامل پیدا کرد. برای نشان دادن هر یک از این عوامل و تاثیر آن در طرح لازم است با استفاده از علائم تحلیلی، تحلیلی از سایت موجود ارائه شود. با توجه به اهمیت تحلیل سایت راندوی چند نمونه تحلیل سایت در دوره آموزشی فوق آموزش داده شده است.

 • 4 درس‌ها

  راندوی پرسپکتیو خارجی

  نمایش مدارک فنی و ترسیمات معاری در ارائه ی طرح های معماری نقش مؤثری دارد که از مهمترین این ترسیمات پرسپکتیوهای خارجی است که بهترین اطلاعات و دید کلی از فرم را از طرح در اختیار مخاطب قرار می دهد. لذا ترسیم و راندوی هر چه بهتر پرسپکتیوهای خارجی حائز اهمیت است که مستلزم نمایش هرچه دقیق تر جنس انواع متریال به کار رفته بوده و‌ با تسلط به تکنیک های راندوی سطح و حجم (با توجه به اصول پرسپکتیو) و انواع متریال (با توجه به نور و بافت) میسر میشود. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای ترسیم در پرسپکتیو خارجی یک بنا نیاز است بدانید فراهم شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی پرسپکتیو داخلی

  در فضاهای داخلی جداره ها، مبلمان ثابت و مبلمان متحرک از عناصر اصلی طراحی بشمار می روند. در ترسیم و راندوی فضاهای داخلی نیز به همین نسبت نحوه ترسیم مبلمان دارای اهمیت فراوان است. فضاهای داخلی به شیوه های متفاوتی از جمله به صورت نما و فلت و یا به صورت پرسپکتیو دید ناظر نمایش داده می شوند که در این دوره آموزشی اصول اولیه و جزئیات راندوی انواع فضاهای داخلی نشان داده شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی پلان

  پلان یکی از اصلی ترین مدارک طرح معماری است که بسته به محل و سبک ارائه می تواند به گونه های متفاوتی پرزنت شود. به عنوان مثال در پلان های مبلمان می توان مبلمان را راندو و یا به صورت ساده و روانویسی ترسیم کرد. پلان هایی که بیشتر جنبه فنی داشته باشد مانند پلان های اندازه گذاری می توانند به صورت تک رنگ و بدون راندو ارائه شده در صورتیکه پلان هایی که چدمان مبلمان و دکور داخلی فضاها را نشان می دهند معمولا با راندوی دقیق مبلمان و کف ارائده می شوند. در دوره آموزشی فوق با چند مدل از انواع راندوی پلان آشنا خواهید شد.

 • 2 درس‌ها

  راندوی سایت پلان

  سایت پلان یک مجموعه معمولا شامل باغچه ها و فضاهای سبز، استخر و حوض، مسیر های پیاده و سواره و فضاهای نشستن و آلاچیق ها بوده که راندوی آن ها بر اساس مقیاس و متریال بکار رفته در هر بخش و با استفاده از آموزش های بخش متریال و دیگر عناصر طبیعی و عناصر معماری انجام می شود. راندوی سایت با توجه به مقیاس آن ها با تکنیک ها و شیوه های مختلفی انجام می شود که در این دوره آموزشی به چند مورد از آن ها اشاره شده است.

 • 2 درس‌ها

  راندوی نما

  در ترسیمات معماری، ترسیم نما از آن جهت که تناسبات، جزئیات و متریال جداره های خارجی در آن به خوبی نمایش داده می شود دارای اهمیت فراوان است. به دلیل اطلاعات مهمی که نماهای ترسیم شده در اختیار مخاطب قرار می دهد در راندوی آن نیز باید به تمامی این جزئیات توجه و تاکید شود. راندوی نما می تواند ساده و گرافیکی و یا رئال و با جزئیات کامل و دقیق متریال باشد. برای راندوی نماهای گرافیکی که در آن ها رنگ ها و تا حدودی بافت ها نشان دهنده متریال هستند لازم است تا به تکنیک های راندوی سطوح و همچنین نحوه راندوی انواع متریال تسلط کافی داشت. در این دوره ی آموزشی نحوه راندو نکات قابل توجه در ارائه نماهای گرافیکی آموزش داده خواهد شد.

});