دوره‌ها

 • 1 درس

  راندوی تخت

  در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار  می روند. لذا نشان دادن متریال مبلمان به همراه ترسیم صحیح آن ها (از لحاظ قوانین پرسپکتیو) از اصول اولیه راندوی مبلمان است. در پک آموزشی فوق راندوی تخت به عنوان اصلی ترین مبلمان در فضای اتاق خواب آموزش داده می شود.

 • 2 درس‌ها

  راندوی چراغ

  در ترسیم و راندوی فضاهای داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپکتیو از اصول کلیدی بشمار می رود. لذا ترسیم و راندوی صحیح مبلمان به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای راندوی سطوح انواع مبلمان و فرنیچر باید به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال و ترکیب این تکنیک ها تسلط یابید. از جمله فرنیچر های ثابت در هر طراحی داخلی انواع چراغ است که نمایش آنها در ارائه ی طرح کلی تاثیر بسزایی دارد. در این دوره ی آموزشی تکنیک های ترسیم و راندوی چندیم مدل چراغ پرکاربرد آموزش داده شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی فرش

  در نمایش فضاهای داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپکتیو از اصول کلیدی بشمار می رود. لذا ترسیم و راندوی صحیح مبلمان به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای راندوی سطوح انواع مبلمان و فرنیچر باید به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال و ترکیب این تکنیک ها تسلط یابید. از جمله فرنیچر های پرکاربرد در طراحی داخلی فرش است که نمایش آنها در ارائه ی طرح کلی تاثیر بسزایی دارد. در این دوره ی آموزشی تکنیک های ترسیم و راندوی چند مدل فرش پر کاربرد آموزش داده شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی کوسن و پرده

  در نمایش فضا های داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپکتیو از اصول کلیدی بشمار می رود. لذا ترسیم و راندوی صحیح مبلمان به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای راندوی سطوح انواع مبلمان و فرنیچر باید به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال و ترکیب این تکنیک ها تسلط یابید. از جمله فرنیچر های پرکاربرد در طراحی داخلی، انواع پرده و کوسن است که نمایش آنها در ارائه ی طرح کلی تاثیر بسزایی دارد. برای نمایش هر چه بهتر جنس و ‌بافت انواع پرده و کوسن، باید به نمایش جزئیات این عناصر توجه شود. به تصویر کشیدن این جزئیات نیازمند تسلط به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال با رعایت اصول پرسپکتیو‌ است که در این دوره ی آموزشی به آنها پرداخته خواهد شد.

 • 3 درس‌ها

  راندوی گلدان

  در راندوی فضاهای داخلی، مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. همچنین جزئیات دکوراسیون از جمله گلدان ها تاثیر به سزایی در کیفیت فضای داخلی دارند. در ویدئوهای دوره راندوی گلدان نحوه ترسیم انواع گلدان از جمله گلدان های رومیزی و یا سفالی ارائه شده است.

 • 5 درس‌ها

  راندوی مبل

  در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. لذا ترسیم صحیح مبلمان از لحاظ قوانین پرسپکتیو و نیز نشان دادن متریال و جنس آن ها از اصول اولیه راندوی مبلمان است. در این دوره آموزشی راندوی چندین مدل مبل پر کاربرد، چه مبلمان ساده و گرافیکی و چه مبلمان پیچیده تر و دارای جزئیات بیشتر آموزش داده شده است.

 • 4 درس‌ها

  راندوی میز و صندلی

  در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. لذا ترسیم صحیح مبلمان از لحاظ قوانین پرسپکتیو و نیز نشان دادن متریال و جنس آن ها از اصول اولیه راندوی مبلمان است. در این دوره آموزشی راندوی چندین مدل صندلی پر کاربرد، آموزش داده شده است.

 • 3 درس‌ها

  فیگور

  برای نشان دادن مقیاس و یا فعالیت های جاری در یک فضا معمولا از المان هایی مانند فیگور و ماشین استفاده می شود. فیگوهایی که در راندوها استفاده می شود به طور معمول فیگور های شماتیک و بدون جزئیات هستند که شیوه ترسیم آن ها با فیگورهای رئال و واقعی متفاوت است. در این پک آموزشی با چند مدل فیگور پر کاربرد در ترسیمات معماری آشنا خواهید شد.

});