مبانی و تمرین های پایه فونت

شیوه‌های نوشتاری در فرآیند طراحی و پرزانته پروژه‌ها (از دانشجویی تا بازارکار) استفاده می‌شوند و در این دوره به اهمیت هنری و نقش تأثیرگذار آن‌ها پرداخته می‌شود. شیوه‌های نوشتاری در سه عرصه اصلی هنر خوشنویسی، لوگو‌ها و نشان‌های گرافیکی و فونت به کار می‌روند که تفاوت‌های هر یک از شیوه‌ها در این بخش تعریف می‌شوند و کاربرد‌های هر کدام بازگو می‌شوند و کاربردهای هر کدام بازگو می‌شوند. همچنین اصول کلی در نوشتن فونت با الهام از قوانین بنیادی خوشنویسی برای نخستین بار ارايه می‌شوند.
Fereydoun Farahani · 2 اسفند 1400
+1 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 75000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});