راندوی گلدان

در راندوی فضاهای داخلی، مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. همچنین جزئیات دکوراسیون از جمله گلدان ها تاثیر به سزایی در کیفیت فضای داخلی دارند. در ویدئوهای دوره راندوی گلدان نحوه ترسیم انواع گلدان از جمله گلدان های رومیزی و یا سفالی ارائه شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});