راندوی کوسن و پرده

در نمایش فضا های داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپکتیو از اصول کلیدی بشمار می رود. لذا ترسیم و راندوی صحیح مبلمان به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای راندوی سطوح انواع مبلمان و فرنیچر باید به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال و ترکیب این تکنیک ها تسلط یابید. از جمله فرنیچر های پرکاربرد در طراحی داخلی، انواع پرده و کوسن است که نمایش آنها در ارائه ی طرح کلی تاثیر بسزایی دارد. برای نمایش هر چه بهتر جنس و ‌بافت انواع پرده و کوسن، باید به نمایش جزئیات این عناصر توجه شود. به تصویر کشیدن این جزئیات نیازمند تسلط به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال با رعایت اصول پرسپکتیو‌ است که در این دوره ی آموزشی به آنها پرداخته خواهد شد.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 26000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});