راندوی چمن

نمایش عنصر های طبیعی به کار رفته در یک طرح، در ارائه ی تصویری که طراح از طرح دارد تاثیر بسزایی دارد. به همین منظور لازم است به نحوه ترسیم و راندوی آن ها مسلط باشید. یکی از عناصر طبیعی پرکاربرد در طراحی ها چمن است که هم در ترسیمات پلان و هم در ترسیمات پرسپکتیو بکار می رود. در این دوره ی آموزشی چندین تکنیک راندوی چمن آموزش داده شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+1 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 26000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});