راندوی پلان

پلان یکی از اصلی ترین مدارک طرح معماری است که بسته به محل و سبک ارائه می تواند به گونه های متفاوتی پرزنت شود. به عنوان مثال در پلان های مبلمان می توان مبلمان را راندو و یا به صورت ساده و روانویسی ترسیم کرد. پلان هایی که بیشتر جنبه فنی داشته باشد مانند پلان های اندازه گذاری می توانند به صورت تک رنگ و بدون راندو ارائه شده در صورتیکه پلان هایی که چدمان مبلمان و دکور داخلی فضاها را نشان می دهند معمولا با راندوی دقیق مبلمان و کف ارائده می شوند. در دوره آموزشی فوق با چند مدل از انواع راندوی پلان آشنا خواهید شد.

Shima Vahedparast · 1 آذر 1399
+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 30000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});