راندوی میز و صندلی

در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. لذا ترسیم صحیح مبلمان از لحاظ قوانین پرسپکتیو و نیز نشان دادن متریال و جنس آن ها از اصول اولیه راندوی مبلمان است. در این دوره آموزشی راندوی چندین مدل صندلی پر کاربرد، آموزش داده شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 25000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});