راندوی فرش

در نمایش فضاهای داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپکتیو از اصول کلیدی بشمار می رود. لذا ترسیم و راندوی صحیح مبلمان به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای راندوی سطوح انواع مبلمان و فرنیچر باید به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال و ترکیب این تکنیک ها تسلط یابید. از جمله فرنیچر های پرکاربرد در طراحی داخلی فرش است که نمایش آنها در ارائه ی طرح کلی تاثیر بسزایی دارد. در این دوره ی آموزشی تکنیک های ترسیم و راندوی چند مدل فرش پر کاربرد آموزش داده شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 26000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});