راندوی دریا و رودخانه

راندوی دریا، رودخانه و برکه از جمله عناصر طبیعی هستند که معمولا برای نشان دادن سایت طراحی و از این رو در سایت پلان ها و شیت های تحلیل سایت کاربرد بسیار دارند. به منظور نمایش بافت آب لازم است به تکنیک های راندوی سطح و متریال آب مسلط باشید. در این دوره ی آموزشی آنچه برای راندوی متریال آب های طبیعی از جمله آب برکه، آب رودخانه و دریا لازم است بدانید فراهم آمده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+1 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 26000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});