راندوی تخت

در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار  می روند. لذا نشان دادن متریال مبلمان به همراه ترسیم صحیح آن ها (از لحاظ قوانین پرسپکتیو) از اصول اولیه راندوی مبلمان است. در پک آموزشی فوق راندوی تخت به عنوان اصلی ترین مبلمان در فضای اتاق خواب آموزش داده می شود.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

محتوای دوره

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 25000 تومان

دوره شامل

  • 1 درس

پاسخ

});