ترکیب سطح

برای شناخت نحوۀ صحیح ترکیب احجام نیاز است تا در مرحلۀ اول با عناصر دو بعدی و سطوح تشکیل دهنده احجام و قوانین آنها آشنا شویم
seminarc · 9 مرداد 1401
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 30000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});