نحوه ترسیم خطوط

نحوه ترسیم خطوط مدادی، روانویسی و ماژیکی مهمترین اصل در اسکیس و راندو است که شروع فرایند طراحی و ترسیم محسوب می شود. برای راندوی سطوح و احجام لازم است تا به نحوه ترسیم خطوط تسلط کافی وجود داشته باشد. لذا در این پک آموزشی با صفر تا صد ترسیم انواع خطوط کاربردی در اسکیس و راندو آشنا خواهید شد.

Shima Vahedparast · 30 دی 1399

پاسخ

});