علائم گرافیکی

یکی از اولین گام ها در پروسه طراحی معماری تحلیل وضعیت موجود و پس از آن ترسیم دیاگرام های ایده و اسکیس های اولیه است. استفاده از علائم گرافیکی برای ترسیم و نمایش هر چه بیشتر ایده های ذهنی بر روی کاغذ لازم و ضروری است. علائم گرافیکی را می توان به انواع فلش ها با کاربرد های گوناگون و علائم تحلیلی تقسیم کرد که در این پک دوره آموزشی با پرکاربردترین  این علائم و نحوه ترسیم آن ها آشنا خواهید شد.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+1 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 25000 تومان

دوره شامل

  • 5 درس‌ها

پاسخ

});