سایه و نیم سایه در پرسپکتیو

بهترین دستاویز برای ایجاد تنالیته در راندوی معماری پرسپکتیوها، بهره‌گیری از سایه‌ها و نیم‌سایه‌ها می‌باشد. اگر shadow را سایه و shade را نیم‌سایه ترجمه کنیم، این دوره به ترسیم سایه‌ها و معین کردن نیم‌سایه‌های احجام ساده با استفاده از قوانین هندسه ترسیمی اختصاص دارد.  فرانسیس دی کی چینگ در کتاب ارزشمند خود  ARCHITECTURAL GRAPHICS به موضوع یاد شده به تفصیل می‌پردازد بدون آنکه از رنگ در این کتاب سخنی به میان آید و از این‌رو می‌توان به اهمیت آن در گرافیک معماری پی‌برد. ترسیم سایه بدلیل متکی بودن به قوانین هندسی در بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرد و بیشتر دانشجویان بعد از سپری کردن واحدهای مرتبط با هندسه ترسیمی که در آن ترسیم سایه و نیم‌سایه‌ها نیز جای دارد، کمتر آن‌را ادامه می‌دهند و یا از آن بهره می‌گیرند حال آن‌که ترسیم روی کاغذ و اشراف به هندسه ترسیمی، زیرساخت مهم تجسم فضایی برای معماران می‌باشد و همواره به اهتمام در آن توصیه می‌شوند.
Reza · 2 اسفند 1400
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 90000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});