راندوی کفسازی داخلی

به منظور نشان دادن متریال و حال و هوای فضای داخلی یک محیط لازم است کفسازی فضا به خوبی نمایش داده شود. یکی از کفسازی های رایج در فضاهای داخلی پارکت است که در این دوره ی آموزشی آنچه برای راندوی آن لازم است بدانید فراهم آمده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 25000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});