راندوی کفسازی خارجی

در ترسیمات معماری به منظور هر چه بهتر نشان دادن جزئیات، طراحی و حال و هوای یک فضا لازم است کفسازی آن فضا به خوبی راندو و نمایش داده شود. متریال مورد استفاده در فضاهای خارجی با آنچه برای کفسازی فضاهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت بوده و اکثرا از متریالی مانند سنگ، با مدل ها و چیدمان های مختلف استفاده می شود. در این دوره آموزشی انواع کفسازی خارجی که برای راندوی سایت پلان و یا پرسپکتیو های خارجی دید پرنده و ناظر استفاده می شود معرفی و آموزش داده شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+1 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 26000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});