راندوی چراغ

در ترسیم و راندوی فضاهای داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپکتیو از اصول کلیدی بشمار می رود. لذا ترسیم و راندوی صحیح مبلمان به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای راندوی سطوح انواع مبلمان و فرنیچر باید به تکنیک های راندوی سطح و انواع متریال و ترکیب این تکنیک ها تسلط یابید. از جمله فرنیچر های ثابت در هر طراحی داخلی انواع چراغ است که نمایش آنها در ارائه ی طرح کلی تاثیر بسزایی دارد. در این دوره ی آموزشی تکنیک های ترسیم و راندوی چندیم مدل چراغ پرکاربرد آموزش داده شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 25000 تومان

دوره شامل

  • 2 درس‌ها

پاسخ

});