راندوی نما

در ترسیمات معماری، ترسیم نما از آن جهت که تناسبات، جزئیات و متریال جداره های خارجی در آن به خوبی نمایش داده می شود دارای اهمیت فراوان است. به دلیل اطلاعات مهمی که نماهای ترسیم شده در اختیار مخاطب قرار می دهد در راندوی آن نیز باید به تمامی این جزئیات توجه و تاکید شود. راندوی نما می تواند ساده و گرافیکی و یا رئال و با جزئیات کامل و دقیق متریال باشد. برای راندوی نماهای گرافیکی که در آن ها رنگ ها و تا حدودی بافت ها نشان دهنده متریال هستند لازم است تا به تکنیک های راندوی سطوح و همچنین نحوه راندوی انواع متریال تسلط کافی داشت. در این دوره ی آموزشی نحوه راندو نکات قابل توجه در ارائه نماهای گرافیکی آموزش داده خواهد شد.

Shima Vahedparast · 1 آذر 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 25000 تومان

دوره شامل

  • 2 درس‌ها

پاسخ

});