راندوی مبل

در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. لذا ترسیم صحیح مبلمان از لحاظ قوانین پرسپکتیو و نیز نشان دادن متریال و جنس آن ها از اصول اولیه راندوی مبلمان است. در این دوره آموزشی راندوی چندین مدل مبل پر کاربرد، چه مبلمان ساده و گرافیکی و چه مبلمان پیچیده تر و دارای جزئیات بیشتر آموزش داده شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 28000 تومان

دوره شامل

  • 5 درس‌ها

پاسخ

});