راندوی شیشه

پنجره ها یکی از اجزای جدانشدنی ساختمان ها هستند که فرم و شکل آن ها در ظاهر بنا تاثیر زیادی دارد. لذا راندوی شیشه تاثیر به سزایی در راندوی نمای داخلی و خارجی ساختمان و همچنین راندوی فضاهای داخلی ای که در آن ها آینه و شیشه وجود دارد. در این دوره آموزشی نحوه راندوی انواع شیشه ، از روشن تا تیره آموزش داده شده است. لازم به ذکر است راندوی شیشه های آموزش داده شده در قالب پنجره های خارجی، برای شیشه های داخلی و آینه نیز قابل تعمیم است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+1 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 30000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});