راندوی توپوگرافی

خطوط توپوگرافی به خطوط هم ترازی گفته میشود که موقعیت ارتفاعی زمین در هر نقطه را مشخص میکند. توپوگرافی از جمله عناصری طبیعی ای است که نشان دادن آن در راندوی سایت پلان و تحلیل سایت اهمیت فراوانی دارد. به منظور نمایش توپوگرافی بایست به انواع ترکیب و استفاده از تکنیک های راندوی سطح، راندوی زمین و انواع متریال و عناصر طبیعی مسلط باشید که در این دوره ی آموزشی به تک تک آن ها اشاره شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 26000 تومان

دوره شامل

  • 2 درس‌ها

پاسخ

});