راندوی بوته

نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری و ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع گیاه و بوته است که در شکل های متنوع ارائه میشود و در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. نمایش و‌ راندوی انواع بوته ها نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو مثل ترسیم انواع بوته های روان نویسی تک رنگ و تکنیک استفاده از ماژیک در اضافه کردن بافت و رنگ به آن است که در این دوره ی آموزشی در قالب راندوی 4 نوع بوته در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 30000 تومان

دوره شامل

  • 5 درس‌ها

پاسخ

});