راندوی آسمان 2

در راندو و به طور کل ترسیمات معماری به منظور ارائه بهتر یک بنا و در راستای متصل کردن بنا به زمینه (back ground) از تکنیک های مختلفی استفاده می شود که یکی از رایج ترین آن ها ترسیم بافت عناصر های طبیعی فضا از جمله آسمان می باشد. نحوه ی ترسیم و نمایش آسمان بسته به نوع ساختمان و تکنیک یا رنگ های راندوی آن متفاوت بوده و انتخای صحیح نوع آسمان میتواند تأثیر بسزایی در ارائه ی هرچه بهتر تصویری‌ که در ذهن طراح است داشته باشد. با توجه به اهمیت چگونگی به تصویر کشیدن آسمان و تأثیر آن در ارائه ی طرح، در این دوره ی آموزشی، آموزش راندوی انواع آسمان، با تکنیک ها و ابزارهای مختلف در اختیارتان قرار گرفته است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 28000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});