راندوی آسمان 1

در راندو و به طور کل ترسیمات معماری به منظور ارائه بهتر یک بنا و در راستای متصل کردن بنا به زمینه (back ground) از تکنیک های مختلفی استفاده می شود که یکی از رایج ترین آن ها ترسیم بافت عناصر های طبیعی فضا از جمله آسمان می باشد. نحوه ی ترسیم و نمایش آسمان بسته به نوع ساختمان و تکنیک یا رنگ های راندوی آن متفاوت بوده و انتخای صحیح نوع آسمان میتواند تأثیر بسزایی در ارائه ی هرچه بهتر تصویری‌ که در ذهن طراح است داشته باشد. با توجه به اهمیت چگونگی به تصویر کشیدن آسمان و تأثیر آن در ارائه ی طرح، لازم است تا با انواع بافت های مورد استفاده در راندوی آسمان آشنا شوید که در این دوره ی آموزشی، این امکان برای شما فراهم شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+4 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 28000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});