راندوی آب حوض و استخر

حوض و استخر  از جمله عناصر معماری ای هستند که به طور معمول در فضاهای خارجی و محوطه سازی مورد استفاده فراوان قرار می گیرند. از این رو راندوی این عناصر در راندوی پرسپکتیوهای خارجی و سایت پلان بسیار حائز اهمیت است. به منظور نمایش بافت آب ساکن لازم است به تکنیک های راندوی سطح و متریال آب مسلط باشید. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای راندوی متریال آب ساکن از جمله آب استخر و آب حوض لازم است بدانید فراهم آمده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 30000 تومان

دوره شامل

  • 5 درس‌ها

پاسخ

});