دوره‌ها

 • 2 درس‌ها

  آشنایی با ابزارهای راندو

  برای راندو از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که هر یک دارای ماهیت و کارایی متفاوتی هستند و لذا با توجه به ماهیت متفاوت در موقعیت های مختلفی به کار برده می شوند. در این دوره آموزشی ابزارها مختلف و ماهیت ترسیمی هریک از آن ها معرفی می شود.

 • 2 درس‌ها

  آموزش ترسیم تحلیل سایت

  در روند طراحی، تحلیل سایت موجود و شناخت عناصراقلیمی و فیزیکی موجود در سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه هر یک از این عوامل بر فرم و جانمایی های عملکرد های مورد نیاز تاثیر به سازایی دارد. لذا لازم است قبل از ورود به طراحی دید کامل و جامعی نسبت به این عوامل پیدا کرد. برای نشان دادن هر یک از این عوامل و تاثیر آن در طرح لازم است با استفاده از علائم تحلیلی، تحلیلی از سایت موجود ارائه شود. با توجه به اهمیت تحلیل سایت راندوی چند نمونه تحلیل سایت در دوره آموزشی فوق آموزش داده شده است.

 • 6 درس‌ها

  پرسپکتیو به روش کلاسیک

  بخش عملی در ترسیمات معماری درگیر هندسة ترسیمی و خلاقیت در استفاده از روشهای کمکی میشود. اینکه چگونه در مرحله ترسیم روی کاغذ از اصول تئوری استفاده میشود بسیار چالش‌برانگیزتر از قسمت تئوری است. در این بخش ویدیوهایی ارائه میگردد که بخشی از آنها انیمیشن و بخشی فیلمبرداری ادیت شده از مراحل عملی ترسیم است.

  تاباندن با پرتوهای همگرا (پرتوهای فرضی) در معماری بیشتر از تاباندن با پرتوهای موازی کاربرد دارد چرا که شباهت بیشتری به سامانه دیدن چشم انسان دارد. این نوع از تاباندن که پرسپکتیو نام دارد قلق های خاص خود را دارد.

  برای تصویرسازی روی کاغذ که بتواند از سامانه‌های تاباندن‌های یاد شده بهره گیرد، باید ساختار تئوریک آن تحلیل شده تا از آن روشی قابل اجرا بیرون کشیده شود که با استفاده از نما، پلان، برش یک حجم، پرسپکتیو آن ترسیم شود.

  این روش، دهه ها پیشتر استخراج و وارد دروس آکادمیک شده است و در بسیاری از ژورنالها و کتابها یافت میشوند. اینجا ابتدا آن روش (تحت عنوان روش کلاسیک) ارائه میشود که البته با روشهای شخصی سازی شده نیز ترکیب شده است. در ادامه، روشهای شخصی‌سازی شده تری نیز ارائه خواهد شد که بر بنیاد هندسه ترسیمی تولید شده است.

  بسته به روحیات هنرجویان، برخی جویای دلیل و چرایی روشها میشوند و سپس آنها را فرامیگیرند و عده‌ای هم با قبول روشهای پیشنهادی، آنهارا فرا گرفته و از آنها در نیازهای مرتبط با طراحی استفاده میکنند. در این روشها، تصویرسازیها و فیلمبرداریها سعی شده استدلالها به قدر کفایت ارائه شوند که قابل درک و کنکاش باشند.

 • 8 درس‌ها

  پرسپکتیو دو نقطه

  پرسپکتیو دو‌نقطه‌ای از دیدگاه دشواری در ترسیم، بین پرسپکتیوهای یک نقطه‌ای و سه‌نقطه‌ای قرار میگرید و قوانین هندسی که بر یکنقطه‌ای چیره بود، اینجا و در سه‌نقطه‌ای نیز کارایی خواهد داشت. اینکه در این پرسپکتیودو گروه از خطوط اصلی به گریزهای اصلی میروند، اشیا در دو بعد حس عمق فضایی به خود میگیرند. بهتر است در پرسپکتیو دونقطه‌ای یکی از گریزها نزدیک به ترسیم و دیگری از آن دور باشد و همین موجب میشود در بسیاری موارد به میز بزرگتری نیاز داشته باشیم و تلاش کنیم ابزاری خلق کنیم که در ترسیم خطوطی که از گریز دورتر میگذرد ما را یاری کند تا به ازای ترسیم هر خط انرژی کمتری صرف شود. در قیاس با قوانین و عناصر هندسی که در کتاب هندسه یک دانش‌آموز در برای یک سال تحصیلی هست، قوانین پرسپکتیو به مراتب کمتر است و با تمرین میتوان به بسیاری از آنها مسلط شد.

 • 2 درس‌ها

  پرسپکتیو یک نقطه

  یکی از دشواریهای ناگزیر در رسم پرسپکتیو، به گریز بردن خطوط میباشد و از اینرو هرچه تعداد گریزها در یک پرسپکتیو کمتر باشد، سختی ترسیم آن کمتر خواهد بود. پرسپکتیو یک نقطه‌ای از آنجا که یک گریز (گریز اصلی) دارد و همچنین از آنجا که یک‌ سری از وجوه عمودی ازموضوع با پرده تصویر موازیند، مزایای ویژه ای ایجاد میکند تا طراحان به کاربرد آن راغبتر باشند. از مزایای دیگر پرسپکتیو یک‌نقطه آن است که برخلاف پرسپکتیوهای دو نقطه و سه نقطه که حداقل یک گریز در خارج از محدوده پرسپکتیو مستقر است، تنها گریز در آن درون محدوده ترسیم قرار دارد. همچنین وجوهی از موضوع که با پرده تصویر موازیند،‌مانند یک نما تصویر میشوند وهر یک دارای مقیاسی میباشند و این مقیاس ممکن است مقدار رندی نباشد ولی با این حال اینکه یک مقیاس بر سرتاسر هریک از وجوه یاد شده حاکم است آسانی در برآوردهای هندسی را بهمراه خواهد داشت. همچنین سایر خطوط با خطکش ریلی یا خطکش تی و گونیا ترسیم میشوند که به سرعت و دقت ترسیم می افزاید. مزیت دیگر این نوع از پرسپکتیو آن است که میتوان یک برش را به برش-پرسپکتیو تبدیل کرد و بعد سوم را در آن به نمایش گذاشت. همین کار را در مورد پلان هم میتوان انجام داد. براین اساس قرار است تا روشهای پیشنهادی برای ترسیم درست و سازگار با قوانین هندسی را درمورد پرسپکتیو یکنقطه‌ای نمایش دهیم.
 • 4 درس‌ها

  ترسیم دیاگرام از محصول

  چطوری میتوان در جهان امروز با سرعت بالای اطلاعات، توجه مخاطب را برای لحظاتی جلب کرد..؟ دیاگرام ابزاری است برای گویا و ساده کردن مفاهیم. در این جلسه به چگونگی کار با این ابزار می پردازیم. چاشنی کار چند تمرین معماریست.
 • 3 درس‌ها

  ترسیم دیاگرام برای خلق (برای فکر کردن)

  بسیاری از اوقات در مواجه با سوالات طراحی گیج و مبهوت هستیم. در این جلسه تمرین میکنیم به واسطۀ دیاگرام، مسئلۀ معماری را حل کنیم و به درست‌ترین جواب ممکن دست یابیم.
 • 3 درس‌ها

  ترسیم دیاگرام‌های روند (برای روایت کردن)

  در این جلسه تمرین می‌کنیم، قصۀ طراحیمان را شرح دهیم. از کجا شروع کردیم و چگونه قدم به قدم جلو رفتیم. به مخاطب می‌گوییم چرا اثر معماریمان به این نقطه رسیده است.
 • 4 درس‌ها

  ترکیب سطح

  برای شناخت نحوۀ صحیح ترکیب احجام نیاز است تا در مرحلۀ اول با عناصر دو بعدی و سطوح تشکیل دهنده احجام و قوانین آنها آشنا شویم
 • 5 درس‌ها

  تکنیک‌های راندوی حجم

  به منظور راندوی حجم، لازم است تا به به تکنیک های راندوی سطح تسلط کافی داشت. در این صورت راندوی احجام و ‌داده های معماری بسیار ساده و حاصل از ترکیب تکنیک های فوق خواهد بود. در این دوره آموزشی با ۵ تکنیک اصلی راندوی حجم و چگونگی استفاده از ترکیب تکنیک های راندوی سطح در جهت راندوی احجام ساده، آشنا خواهید شد.

 • 8 درس‌ها

  تکنیک‌های راندوی سطح

  به منظور یادگیری راندوی احجام و مدارک معماری، لازم است پس از تسلط به نحوه ترسیم خطوط روانویسی و ماژیکی، راندوی سطوح و پس از آن به راندوی احجامی که از تعداد متعددی سطح تشکیل شده اند پرداخته شود. برای راندوی سطوح به طور کلی از تعدادی تکنیک و یا ترکیب تکنیک ها استفاده می شود. در صورت پیدا کردن تسلط به راندوی سطوح، راندوی احجام و داده های معماری بسیار ساده و حاصل از ترکیب تکنیک های فوق خواهد بود. در این دوره آموزشی با 8 تکنیک اصلی راندوی سطح آشنا خواهید شد.

 • 5 درس‌ها

  راندوی آب حوض و استخر

  حوض و استخر  از جمله عناصر معماری ای هستند که به طور معمول در فضاهای خارجی و محوطه سازی مورد استفاده فراوان قرار می گیرند. از این رو راندوی این عناصر در راندوی پرسپکتیوهای خارجی و سایت پلان بسیار حائز اهمیت است. به منظور نمایش بافت آب ساکن لازم است به تکنیک های راندوی سطح و متریال آب مسلط باشید. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای راندوی متریال آب ساکن از جمله آب استخر و آب حوض لازم است بدانید فراهم آمده است.

 • 4 درس‌ها

  راندوی آجر

  برای ارائه بهتر و واقعی تر ساختمان، فضاها، اجسام و مبلمان لازم است جنس و بافت مصالح موجود با دقت و وضوح بیشتر نمایش داده شود تا محصول نهایی به واقعیت نزدیک تر بوده و آنچه در ذهن طراح قرار  دارد را هرچه بهتر به مخاطب نشان دهد.

  در معماری از متریال های متفاوتی استفاده می شود که یکی از پرکاربردترین آن ها آجر است. در این پک آموزشی با نحوه راندوی چند مدل آجر آشنا خواهید شد.

 • 3 درس‌ها

  راندوی آسمان 1

  در راندو و به طور کل ترسیمات معماری به منظور ارائه بهتر یک بنا و در راستای متصل کردن بنا به زمینه (back ground) از تکنیک های مختلفی استفاده می شود که یکی از رایج ترین آن ها ترسیم بافت عناصر های طبیعی فضا از جمله آسمان می باشد. نحوه ی ترسیم و نمایش آسمان بسته به نوع ساختمان و تکنیک یا رنگ های راندوی آن متفاوت بوده و انتخای صحیح نوع آسمان میتواند تأثیر بسزایی در ارائه ی هرچه بهتر تصویری‌ که در ذهن طراح است داشته باشد. با توجه به اهمیت چگونگی به تصویر کشیدن آسمان و تأثیر آن در ارائه ی طرح، لازم است تا با انواع بافت های مورد استفاده در راندوی آسمان آشنا شوید که در این دوره ی آموزشی، این امکان برای شما فراهم شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی آسمان 2

  در راندو و به طور کل ترسیمات معماری به منظور ارائه بهتر یک بنا و در راستای متصل کردن بنا به زمینه (back ground) از تکنیک های مختلفی استفاده می شود که یکی از رایج ترین آن ها ترسیم بافت عناصر های طبیعی فضا از جمله آسمان می باشد. نحوه ی ترسیم و نمایش آسمان بسته به نوع ساختمان و تکنیک یا رنگ های راندوی آن متفاوت بوده و انتخای صحیح نوع آسمان میتواند تأثیر بسزایی در ارائه ی هرچه بهتر تصویری‌ که در ذهن طراح است داشته باشد. با توجه به اهمیت چگونگی به تصویر کشیدن آسمان و تأثیر آن در ارائه ی طرح، در این دوره ی آموزشی، آموزش راندوی انواع آسمان، با تکنیک ها و ابزارهای مختلف در اختیارتان قرار گرفته است.

 • 2 درس‌ها

  راندوی بتن

  به منظور ارائه بهتر ساختمان و نشان دادن بهتر بافت و جنس مصالح ساختمان با وضوح بیشتر و‌ نمایش دقیق تر آنچه در ذهن طراح میگذرد لازم است تا جهت ارائه ایده های ذهنی و تصویر کردن آن ها بر روی کاغذ، به راندوی انواع متریال مسلط بوده تا تصویر ترسیم شده به واقیت نزدیک تر باشد. یکی از پرکابردترین متریال های اجرایی، بتن است که در این پک آموزشی با نحوه ی راندوی آن آشنا خواهید شد.

 • 5 درس‌ها

  راندوی بوته

  نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری و ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع گیاه و بوته است که در شکل های متنوع ارائه میشود و در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. نمایش و‌ راندوی انواع بوته ها نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو مثل ترسیم انواع بوته های روان نویسی تک رنگ و تکنیک استفاده از ماژیک در اضافه کردن بافت و رنگ به آن است که در این دوره ی آموزشی در قالب راندوی 4 نوع بوته در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

 • 4 درس‌ها

  راندوی پرسپکتیو خارجی

  نمایش مدارک فنی و ترسیمات معاری در ارائه ی طرح های معماری نقش مؤثری دارد که از مهمترین این ترسیمات پرسپکتیوهای خارجی است که بهترین اطلاعات و دید کلی از فرم را از طرح در اختیار مخاطب قرار می دهد. لذا ترسیم و راندوی هر چه بهتر پرسپکتیوهای خارجی حائز اهمیت است که مستلزم نمایش هرچه دقیق تر جنس انواع متریال به کار رفته بوده و‌ با تسلط به تکنیک های راندوی سطح و حجم (با توجه به اصول پرسپکتیو) و انواع متریال (با توجه به نور و بافت) میسر میشود. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای ترسیم در پرسپکتیو خارجی یک بنا نیاز است بدانید فراهم شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی پرسپکتیو داخلی

  در فضاهای داخلی جداره ها، مبلمان ثابت و مبلمان متحرک از عناصر اصلی طراحی بشمار می روند. در ترسیم و راندوی فضاهای داخلی نیز به همین نسبت نحوه ترسیم مبلمان دارای اهمیت فراوان است. فضاهای داخلی به شیوه های متفاوتی از جمله به صورت نما و فلت و یا به صورت پرسپکتیو دید ناظر نمایش داده می شوند که در این دوره آموزشی اصول اولیه و جزئیات راندوی انواع فضاهای داخلی نشان داده شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی پلان

  پلان یکی از اصلی ترین مدارک طرح معماری است که بسته به محل و سبک ارائه می تواند به گونه های متفاوتی پرزنت شود. به عنوان مثال در پلان های مبلمان می توان مبلمان را راندو و یا به صورت ساده و روانویسی ترسیم کرد. پلان هایی که بیشتر جنبه فنی داشته باشد مانند پلان های اندازه گذاری می توانند به صورت تک رنگ و بدون راندو ارائه شده در صورتیکه پلان هایی که چدمان مبلمان و دکور داخلی فضاها را نشان می دهند معمولا با راندوی دقیق مبلمان و کف ارائده می شوند. در دوره آموزشی فوق با چند مدل از انواع راندوی پلان آشنا خواهید شد.

});