راندوی نما

در ترسیمات معماری، ترسیم نما از آن جهت که تناسبات، جزئیات و متریا…

راندوی چمن

نمایش عنصر های طبیعی به کار رفته در یک طرح، در ارائه ی تصویری که ط…

راندوی بوته

نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری و ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دا…

راندوی چوب

چوب یکی از متریال بسیار پرکاربرد در ساختمان ها، چه فضای داخلی و چ…

راندوی شیشه

پنجره ها یکی از اجزای جدانشدنی ساختمان ها هستند که فرم و شکل آن ها…

});