نحوه ترسیم خطوط

نحوه ترسیم خطوط مدادی، روانویسی و ماژیکی مهمترین اصل در اسکیس و ر…

راندوی نما

در ترسیمات معماری، ترسیم نما از آن جهت که تناسبات، جزئیات و متریا…

راندوی پلان

پلان یکی از اصلی ترین مدارک طرح معماری است که بسته به محل و سبک ار…

علائم گرافیکی

یکی از اولین گام ها در پروسه طراحی معماری تحلیل وضعیت موجود و پس ا…

فیگور

برای نشان دادن مقیاس و یا فعالیت های جاری در یک فضا معمولا از الما…

});