پادکست

در دنیای امروز، تلاش در جهت درک بوطیقای معماری مسیری است که با پیوستن به خانواده سمینارک آغاز، با تعهد اساتید برجسته، شکل گرفته در کوره تجربیات عملی و کارگاه‌ها پخته و… هرگز به پایان نمی‌رسد.

 با بهره‌مندی از پادکست‌های تهیه‌شده در سمینارک، برخوردار از محتوای تولید شده معماری از قبیل شرح دروس، مصاحبه‌ها، ویژه برنامه‌ها و…، آزاد و رها از مکان و زمان، در مسیر پیشرفت به سمت موفقیت حرکت کنید.

});