پادکست

به زودی...

در دنیای امروز، تلاش در جهت درک بوطیقای معماری مسیری است که با پیوستن به خانواده سمینارک آغاز، با تعهد اساتید برجسته، شکل گرفته در کوره تجربیات عملی و کارگاه‌ها پخته و… هرگز به پایان نمی‌رسد.

 با بهره‌مندی از پادکست‌های تهیه‌شده در سمینارک، برخوردار از محتوای تولید شده معماری از قبیل شرح دروس، مصاحبه‌ها، ویژه برنامه‌ها و…، آزاد و رها از مکان و زمان، در مسیر پیشرفت به سمت موفقیت حرکت کنید.

});