همراهی با ما

اساتید ارجمند، همکاران گرامی

به منظور ایجاد چرخه سالم اطلاعات آموزشی و ارتقا گنجینه سمینارک، مشتاقانه در انتظار مشارکت در تجربیات ارزشمند شما هستیم. چنانچه با صرف گوشه‌ای از زمان و توجه خود موافقت می‌فرمائید، با تکمیل فایل زیر، آماده استقبال از شما هستیم.

});