نشست و بازدید

از جمله جذاب‌ترین برنامه‌های ویژه سمینارک، برگزاری کارگاه‌های عملی با مشارکت دانشجویان و سلسله نشست‌های علمی با حضور معماران و اساتید برجسته است. با پیوستن به خانواده سمینارک ضمن فرصت حضور در برنامه‌های آینده، امکان تماشا و استفاده از این بانک تصویری بی‌نظیر بدست آورید.

});