مصاحبه های آستانه

در سال‌های اخیر، کمتر کسی است که متوجه اهمیت روز‌افزون تاریخ شفاهی و ضرورت ضبط و حفظ فعالیت‌های بزرگان هنر و اندیشه نشده‌ باشد. در پاسخ به این ضرورت، سمینارک در حال اجرای برنامه مدون و منظمی از مصاحبه‌ها و گفت‌وگو‌ها و نیز مستند‌سازی فعالیت‌های معماران و طراحان برجسته کشور می‌باشد. این مجموعه ارزشمند و مانا، از طریق سایت سمینارک هم‌اکنون در دسترس شماست.

});