مهارت های پایه

مهارت های پایه معماری شامل تکنیک های لازم برای شروع پروسه معماری می باشد که هر معمار با هر سطح از تحصیلات و دانش لازم است به آن ها مسلط باشد. این مهارت ها در یادگیری و یا استفاده از مهارت های دیگر تاثیر گذار است و لذا در ترم های اول رشته معماری آموزش داده می شود.

});