با سمینارک همراه باشید

مفهوم کانسپت در معماری

 

مفهوم اصلی کانسپت در معماری

با سمینارک همراه باشید

 

هرچه کانسپت در معماری دقیق تر باشد، فرآیند تفکر اصولی تر دنبال می شود و تصمیم گیری در مورد مشکلات و سوالات موجود آسانتر می شود. نظم طراحی به شکل روتین تری دنبال می شود و به طور کلی دیدگاه آکادمیکی اجرا می شود. کانپست ایده را به فرم تبدیل می کند.

تعریف معماری

شاید سوال شما هم باشد که معماری دقیقاً چیست؟ علم یا هنر یا هر دو؟ داشتن تعریف درست از معماری می تواند مفهوم کانسپت در معماری را آشکار سازد.

معماری از قدیمی ترین علوم محسوب می شود. در تعریفی که از معماری وجود دارد برخی از دانشمندان گونه های هنری آن را بیشتر در نظر گرفتند و برخی جنبه های فنی معماری را پارامتر سنجش اعلام کردند. معماری یک دانش میان رشته ای است که بین ریاضی و انسانی قرار گرفته است. دانشی که از علم ساختمان هم فراتر رفته است و توانسته در دنیای نفت و کامپیوتر نیز قدم بگذارد.

با سمینارک همراه باشید

تعریف کانسپت

کانسپت به معنی چشم انداز است و کانسپت در معماری یعنی رویکرد یا چشم انداز طراح از پروژه! کانسپت در معماری بخش جدا نشدنی محسوب می شود به طوری که همه کانسپت های معماری می بایست بر اساس کانسپت اصلی آغاز و اجرا شده باشند. به زبانی ساده، کانسپت در معماری به این معنی است که یک ایده یا یک فکر محرک وجود دارد که همه چیز بر اساس آن پیش می رود. وقتی صحبت از کانسپت در معماری است یعنی چرا قرار است این ساختمان به این شکل و با این پارامترها طراحی و ساخته شود. 

اهمیت کانسپت در معماری

کانسپت در معماری بخش جدا نشدنی است! در واقع این کانسپت است که روی کل پروژه تاثیر می گذارد. کانسپت در معماری سبب می شود تا نمای خارجی و داخلی از نظر جهت گیری، حجم دهی و شکل و دهانه مشخص شود. سطح ارتفاع بررسی شود و میزان نور سنجیده شود.

کانسپت در دنیای ساخت و ساز و طراحی بخش مهمی از چشم انداز است به طوری که سطوح سخت و نرم را مشخص می کند و بافت ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. از سوی دیگر بر روی رنگ و سبک تاثیر می گذارد و تشخیص اینکه بهترین اتصالات و وسایل کدام است توسط کانسپت صورت می گیرد. ساختار یک ساختمان برگرفته از موقعیت کانسپت است اینکه قرار است رویکرد مدرن اجرا شود و یا از فاکتورهای سنتی استفاده شود.

همانطور که دیدید هر جنبه از پروژه از یک کانسپت مشتق شده است و این رویکرد برای کل پروژه اجرا می شود و شامل جنبه های متفاوتی است.

هرچه کانسپت در معماری قوی تر باشد، فرآیند تفکر اصولی تر دنبال می شود و تصمیم گیری در مورد مشکلات و سوالات موجود آسانتر می شود. نظم طراحی به شکل روتین تری دنبال می شود و به طور کلی دیدگاه آکادمیکی اجرا می شود.

ایده و کانسپت

شاید تا به اینجای کار این تصور برای شما وجود داشته باشد که ایده و کانسپت در معماری هر دو به یک معنا هستند! بگذارید موضوع را از زاویه ای دیگر نگاه کنیم.

ایده حاصل از دانش و تفکر و دانستنی های موجود است. اطلاعاتی که از جهان کسب شده و اهمیت زیادی دارد. ایده ها در معماری اهمیت زیادی دارند اما صرفاً داشتن ایده خوب در معماری کفایت نمی کند! یک ایده خوب نوآورانه است اما نیاز به پوشش یک سری قابلیت های دیگر دارد که مفهوم کانسپت در معماری را آشکارتر می سازد. معماری یک هنر کاربردی است و در نهایت نتایج ملموسی ایجاد می کند. ایده در معماری زمانی ارزشمند است که به فرم تبدیل شود و کانسپت در معماری دقیقاً همین نقطه است. آنچه در معماری باقی می ماند فرم است نه ایده! بنابراین داشتن ایده صرفاً به معنی کانسپت در معماری نیست! 

دیاگرام و کانسپت

دیاگرام های معماری یک ابزار هستند که ایده های معماران را ترسیم می کنند. دیاگرام کمک می کند که فرآیند خلاصه کردن و ساده سازی به دقت صورت بگیرد به صورتی که ایده کاملاً قابل درک باشد. در دیاگرام جزئیات اضافه حذف می شود و این موضوع سبب می شود که توضیح دادن قسمت های مهم یک ایده برای عموم افراد آسانتر باشد. دیاگرام و کانسپت در معماری دو موضوع جدا نشدنی هستند و سبب می شوند تا آلترناتیو پروژه در مراحل اولیه بهتر درک شود. این دو ایده های مختلف را در کنار هم قرار می دهند و در نهایت سبب یک فرم خاص و ایده آل می شوند.

با سمینارک همراه باشید

کاربرد کانسپت

کانسپت در معماری نوعی ارتباط بین ذهنیت و عینیت است. کانسپت در معماری سبب می شود تا طرح ذهنی بیان شود و به طور کلی مشاهدات و تصورات را به صورت خاص نشان می دهد. کانسپت سبب می شود تا مفهوم ایده آل گرایانه ای خلق شود و همه چیز در خور کیفیت کار باشد. به طور کلی عملکرد بهینه در کار اهمیت زیادی دارد. کانسپت در دنیای نقاشی نیز ورود داشته و برای هنرهای تجسمی مورد سنجش قرار گرفته است. در هر صورت عملکرد بهینه برای یافتن بهترین ایده و تبدیل آن به یک فرم ایده آل موضوعی است که می بایست پیش از انجام کار، در حین انجام کار و پس از آن مورد پیش بینی قرار بگیرد. موقعیت اجرایی در معماری بسیار مهم است و باید بررسی شود.

مطالب مرتبط

پاسخ

});