دیاگرام دیزاین

درس دیاگرام دیزاین

مدرس: بهروز باجغلی

شامل دوره‌های ترسیم دیاگرام از محصول، دیاگرام روند و دیاگرام برای خلق 

یکی از شیوه‌های پرزانته ایده‌های ذهنی در معماری استفاده از تکنیک راندوی دستی با ابزار ماژیک راندو می‌باشد. در این دوره از صفر تا صد نحوه استفاده از این ابزار و چگونگی انجام ترسیمات، آموزش داده‌شده است. از ویژگی‌های این دوره آموزش گام‌به‌گام و مرحله به مرحله در قالب جلسات کوتاه و مجزا بوده که برای افراد مبتدی تا پیشرفته قابل استفاده ‌خواهد‌بود. 

دوره جامع

راندو در معماری
هزار تومان350
هزار تومان 250
  • زمان دوره: 4 ساعت
  • تعداد دوره: 3
  • تعداد درس: 10
});