اساتید

شیما واحدپرست
فارغ التحصیل ارشد معماری دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۹۲
حرفه:
طراح معمار، آتلیه معماری شما (Scheme Design Studio)
مدرس دانشگاه
مولف و مدرس دانشگاه هنر اصفهان
تالیف کتب:
اسکیس و راندو در ۱۳ فصل
اسکیس های سریع
مبانی طراحی معماری

رضا عسگری‌پور

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران

حرفه:
طراحی معماری
آموزش ترسیم معماری
مولف
فارغ‌التحصیل در سال ۱۳۸۷
سابقه کار :
تدریس در :
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
مرکز معماری ایران
آکادمی تخصصی معماری
تالیف کتابهای:
راندو و اسکیس ۱۳۸۷ انتشارات شهیدی
درباره اسکیس معماری ۱۳۹۱ انتشارات مرکز معماری ایران

});